Kto sme

Sme rozrastajúca sa správcovská spoločnosť pôsobiaca v oblasti správy bytových, nebytových priestorov a polyfunkčných objektov v Žilinskom kraji. Naše niekoľkoročné skúsenosti v stavebnom priemysle a dobré vzťahy s vlastníkmi našich projektov sme preklopili do oblasti spravovania. Základom našej filozofie je skutočné porozumenie potrebám a požiadavkám našich klientov. Filozofia je založená na operatívnosti, komplexnosti riešení, profesionalite a kvalite poskytovaných služieb. K štandardným službám pri správe nehnuteľností patrí dodávka a odkanalizovanie vôd, odvoz a likvidácia odpadu, elektrina, poistenie domu, upratovanie, zimná služba, záhradnícke práce a pod. Naša činnosť v tejto oblasti siaha zatiaľ do Papradna (bytový dom Luhy Park), okres Považská Bystrica, no postupom času svoje pole pôsobnosti budeme rozširovať aj do iných lokalít. Každý z objektov si vyžaduje osobitnú starostlivosť, ktorej poskytovanie je pre nás samozrejmosťou.

V čom sa odlišujeme?

Komplexná starostlivosť o vaše bývanie
Ušetrenie množstva času
Kvalitné služby
Úplná transparentnosť
Jasná a zrozumiteľná komunikácia
Udržiavanie dobrého stavu nehnuteľností
Naše služby